Автомобилни Масла

Lancia-bg

Проста формула за определяне долната температурна граница до която моторното масло не създава на двигателя експлоатационни проблеми.

Вискозно-температурните свойства на моторните масла са зашифровани в индекса SAE. Например: SAE 0W-40, SAE 10W-30, SAE 15W-40 и т.н. По тези индекси може да се определи температурата при която маслото не се е сгъстило до такава степен, че да промени мазителните си качества-да прониква в отворчетата и да обхваща детайлите подлежащи на смазване и осигурява нормален пуск на двигателя.  За да определим това, трябва от магическото число 35, да извадим първата цифра от маркировката SAE. Например, за моторно масло с вискозитет 10W-30 това ще е: 35-10=25. Това значи, че това моторно масло ще осигури нормален пуск и смазване на двигателя дори и когато автомобилът не е каран няколко дни, а външната температура е минус 25 градуса! Но ако сме сложили масло SAE 30W-40, можем да се сърдим само на себе си.

МОТОРНОТО МАСЛО

Смазването на частите на мотора далеч не е единствената задача на моторното масло. То върши още редица важни работи.

КАКВО ПРАВИ МОТОРНОТО МАСЛО

1. Задачата на маслото е разбира се главно да предотврати триенето между цилиндрите и буталата, на лагерите и на клапаните.

2. От друга страна маслото минава през малките цепнатини на сегментите и предотвратява триенето между бутала и цилиндри.

3. Маслото помага също и при охлаждането на мотора. Поетата от частите на мотора топлина се отдава чрез картера на обкръжаващия или попътния вятър.

4. Заради всичко това моторното масло не трябва да се изпарява при висока температура или да прекъсва масленния филм върху смазваните части.

5. Саждите и мръсотията маслото трябва да хваща и задържа, защото само така моторът ще остане вътрешно чист.

6. Най-накрая това е и свойството му да изгаря. Понеже дори и при добро уплътнение едно незначително количество от него влиза в горивната камера.

ПРОВЕРКА НИВОТО НА МАСЛОТО

Постоянна проверка

Системата за контрол нивото на маслото свързана с Чек-контрола е свързана към ръкохватката на пръчката за проверка на маслото и може да не е добре регулирана. За това само визуалната ръчна проверка показва точно нивото и разхода на маслото. Пръчката трябва да се изважда на всеки два изразходвани резервоара бензин. При продължително пътуване или при един стар автомобил с повишен разход на масло, за сигурност проверявайте маслото при всяко напълване на резервоара. Пръчката се вижда - стои по посока на движението от дясната страна на мотора. 

1. Спрете автомобила на някое хоризонтално място.

2. След спирането изчакайте поне пет минути за да може всичкото масло да слезе в картера. Най-добре е контролът да се извършва при студен мотор преди първия старт.

3. Изтеглете пръчката. Внимавайте ако моторът е горещ защото може да се изгорите на съседните части. С чисто парцалче или хартиена кърпичка подсушете пръчката. Напъхайте я обратно до упор и отново я извадете.

4. Сега може да отчетете нивото на маслото. Нивото трябва да се намира между маркировките - тогава всичко е наред.

5. Ако количеството на маслото е само до долната резка, трябва да допълните.

ЗАБЕЛЕЖКА: Запазете спокойствие. Висококачественото масло става бързо тъмно. Това е доказателство, че то работи добре и хваща мръсотията и саждите. Това все още не е знак за това, че маслото трябва да се сменя.

ДОПЪЛВАНЕ НА МАСЛОТО

Количеството масло между горната и долната резка отговаря на 1 литър. Нивото на маслото не трябва да пада под долната резка. Четвърт литър масло по-малко все още не е опасно за мотора. Ако обаче липсва повече масло и ако автомобила ще се кара при трудни условия, може налягането на маслото опасно да спадне.

Безсмисленно е обаче и наличието на повече масло в мотора.

При какво ниво на маслото трябва да допълвате, зависи от Вашия стил на кормуване.

1. При нормален стил на каране, достатъчно е да допълвате както вече се каза - когато нивото падне до долната резка.

2. При остър стил на каране се препоръчва да се допълва когато нивото спадне до долната четвърт от разстоянието между двете резки. Това малко поголямо количество ще спомогне за по-доброто охлаждане на мотора.

3. Вие не оказвате услуга на мотора ако сипете масло над горната резка. Тогава при високи обороти твърде много масло влиза през вентилацията на картера в горивната камера.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СМЕСВАТ МАСЛАТА

Всички марки моторни масла могат да се смесват без опасност, също и тези с различни качества. Тази възможност за смесване без опасност следва от приетите интернационални норми. Решаващо е съвпадението на възможностите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Все пак синтетичните и минералните масла имат различно предназначение и действие въпреки, че те теоритично могат да се смесват.

РАЗХОД НА МАСЛО

Част от маслото изгаря при смазването. Така, че разхода на масло е напълно разбираем и нормален. При повечето автомобили обикновено разхода на масло е 0.2 литра на 1000 км.

ИЗМЕРВАНЕ РАЗХОДА НА МАСЛО

Ако искате да измерите точно разхода на масло след 100 км., трябва да спрете автомобила на едно абсолютно хоризонтално място и да го оставите спрян, спокойно, минимум пет минути. Най-лесно това става преди първия старт. Тогава измерването на нивото ще бъде най-точно, няма да се налага да бършете и пръчката, защото през нощта цялото масло ще се е стекло в картера.

ТВЪРДЕ ГОЛЯМ РАЗХОД НА МАСЛО

1. Загубата на масло често се бърка с разхода на масло. И така, преди да критикувате разхода на масло, трябва да бъдат отстранени течовете на маслото.

2. Който е напълнил маслото много над горната резка на пръчката, получава автоматично по-голям разход, понеже излишното количество масло излиза през вентилацията на картера, влиза в горивната камера и изгаря.

3. Рядкото масло изгаря по-бързо от по-гъстото. Някои типове масла при висока температура стават течливи като вода. Други типове остават гъсти и при тях разхода на масло може да е по-малък.

4. Колкото подълго маслото стои в мотора, толкова плътността му се намалява и разхода му се увеличава.

5. Острия стил на кормуване не носи само по-висок разход на бензин. Увеличава се и разхода на масло за да се предотвратят опасностите при високите обороти.

6. Тогава маслото трябва да се сменя на 5000 км.

7. Дефект в мотора-например лоши уплътнители на клапаните, луфт между клапаните и направляващите втулки. Сегментите са грешно монтирани или са повредени, наранени са стените на цилиндрите от буталото.

ВАШИЯТ АВТОМОБИЛ НЕ ХАРЧИ МАСЛО !?

При използване на автомобила на къси разстояния при зимни условия, може да се окаже, че нивото на маслото се покачва, вместо както е нормално-леко да спада. Вие не сте открили извор на масло, а съдържанието на картера се е увеличило вследствие кондензирането на бензиновите пари. Вие усещате миризмата на бензин в маслото дори от извадената нивомерна пръчка.

Смазващите качества на маслото в този случай значително намаляват. Една допълнителна смяна на маслото между интервалите (дори след 3000 км) тогава не е лукс, понеже може да се предизвикат тежки повреди в мотора. Разбира се тогава не е необходимо да се сменя масления филтър.

При незначително разреждане на маслото едно по-дълго пътуване може да доведе до възстановяване нивото на маслото и смазочните му качества. При температура на маслото над 100 0 С, кондензата в маслото се изпарява след около половин час.

Тука сега е важна бързата проверка на маслото. Поради изпаряването, нивото на маслото може значително да е спаднало.

КАЧЕСТВОТО НА МАСЛОТО

Спецификации

Остарелия знак за качество “НD-OL”, който ограничено все още се използва, се замества от все по-пълни данни (спецификации) на маслото, които отразяват проучванията на различни институти. Параметрите на маслото са отбелязани на опаковката.

Проверките на качествата на маслата се извършват например от: Американския петролен институт (API), от обединението на производителите на автомобили в европейската общност (ССМС) и от Американската армия US-Militar (MIL).

Независимо от къде ще купите маслото-от бензиностанция или от супермаркет, върху опаковката му трябва да е напечатана поне една важна характеристика.

ЗАБЕЛЕЖКА: Масла с означение API CD са чисто дизелови масла и не трябва да се използват в бензиновите мотори. ИЗКЛЮЧЕНИЕ : Масло с двойно означение , например API SF/CD. За нас тук важи само спецификацията за бензин -  SF на двойното означение .

ГЪСТОТАТА НА МАСЛОТО

За да може стартера да развърти студения мотор , маслото не трябва да му оказва голямо съпротивление . Освен това , то трябва да достигне по най - бързия начин до местата нуждаещи се от смазване - затова то трябва да е “ тънко ”- т . е . течливо . При високи температури и обороти смазочното масло трябва да се държи жилаво и да е издържливо , за да не се разруши и прекъсне масления филм . Минералните масла за съжаление нямат всичките тези свойства . В студено състояние те са жилави , а с повишаване на температурата - обратно - стават лесно течливи . Маслото трябва да съответства на предписаната от завода производител на автомобила работна температура на мотора . Има масла които при стайна температура са гъсти като сироп или тъни като сок . Гъстотата им зависи значи от вискозитетът им , т . е . от визкозитетната им класа . Съответните класи са определени от американската фирма S ociety of A utomotive E ngineers (SAE). Вискозитетните класи започват от зимните масла SAE 5W,10W,15W, през универсалните SAE 20W/20 до летните масла SAE 30,40 и 50.

ЕДНОСЕЗОННИ И МНОГОСЕЗОННИ МАСЛА

1. Най - евтино е едносезонното масло . За безупречното смазване на мотора през различните сезони , то трябва да бъде съответно “ тънко ” или “ дебело ”. Това означава , че през есента трябва да напълниме мотора със зимно , а през пролетта с лятно масло .

2. Съществено по - сложно е производството на всезезонното масло , затова то е и по - скъпо .

Къде изчезва маслото?

1. Да определим понятието "величина на разхода на масло".
Новите съвременни двигатели са способни да работят от замяна до замяна на маслото без доливка. Т.е. разхода на масло при тях е под 1 л. на 10000 км. Но това съвсем не е гаранция че мотора работи перфектно. При мотори на възраст, можем да считаме за пределно допустим разход на масло до 500 мл/1000 км. А ако карате на високи обороти, разходът ще нарастне още, особено при възрастни автомобили. (Помнете, че нормата за разход масло е до  0,6% от разхода на бензин! Стара, но реална цифра). Така, че ако разхода се държи на това ниво, и не се получава внезапното му увеличаване, мислим си за ремонт но само толкова и не се притесняваме.

А ето и друго мнение:
- при разход 0,25-0,3 л/1000 км - се сменят гумичките на клапаните
- при разход до 0,5 л/1000 - гответе се за основен ремонт
- при разход от 1,0 л/1000 - спешно започвайте основен ремонт
Но има и контравъзражение: "в зависимот от начина на каране на автомобила, разхода на масло може да достигне 1 л на 1000 км" (!)

Причините за преразход на масло

Ако маслото не изтича, значи изгаря.
а) През системата за вентилация на картера.
б) През втулките и уплътненията на клапаните. Определя се по следния начин: загрейте мотора, плавно вдигнете оборотите до мин 4000, рязко отнемете газта и гледайте ауспуха. Ако след тези действия за известно време димът се увеличи, значи гумичките са за смяна. (увлечено от вакума, маслото се всмуква, прониква през тях)
в) пукнатина в блока - без комментари.

Няколко теста:

1. Отворяш капачката за доливане на маслото при запален двигател и накараш някой твой приятел да форсира мотора. Ако от там духа(силно) най-вероятно имаш заминали гумички на клапаните.
2. Извади щеката за проверка на маслото и си доближи пръста до нея и накарай пак някой да исфорсира мотора. ако духа от там значи имаш заминали сегменти на буталата.
3. Отвори въздушния филтър и запали колата. ако излиза пушек от тръбата която идва от картера за маслото, а по горните проблеми ги няма и имаш омаслен въздушен филтър то значи маслото ти е много тънко както каза - Смени го с по гъсто.

 

Източник интернет, автор неизвестен